گالری تصاویر

 

 

نصب دو واحد گرانول DH650سولفات آمونیوم در پتروشیمی ارومیه 

 

خط تولید کود آلی گرانوله DH650 با روش کامپکتور در شرکت بهار رویش شیراز

 

گرانولاتور کامپکتور سری DG200 استنلس استیل