طراحی خطوط تولید و تجهیزات

شرکت صنایع آراد مهر توانایی انجام مراحل محاسبات و طراحی تجهیزات و خطوط تولید ذیل را دارد:

۱- خط تولید پیوسته توزین مواد پودری، با دقت بسیار بالا و سیستم کنترل کامپیوتری جهت استفاده در کارخانجات

۲- سیستم های اتقال مواد پودری نظیر:

Belt Conveyor – Screw Conveyor – Chain Elevator- Belt Elevator – Air Handling System – Chain Feeder- Screw Feeder- Disc Feeder

و سایر تجهیزات انتقال مواد

۳- خط تولید کودهای ارگانیک- NPK به روش Dry Compactor

۴- خط تولید پودر گوگرد میکرونیزه به روش open Loop در مجاورت هوای آزاد

۵- طراحی و ساخت قالب های فلزی – دایکاست – تزریق و فرمینگ

۶- طراحی و ساخت سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک و اتوماسیون کنترل